OFTALMIKA - Klinika Chorób Oczu świadczy kompleksowe usługi w zakresie diagnostyki specjalistycznej, leczenia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi. W placówce są świadczone usługi z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego jak i przygotowań do wykonywania zabiegów w ramach szpitala jednodniowego z możliwością pełno planowego przyjęcia i hospitalizacji pacjenta.

Celem nadrzędnym budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego (CB-R) w ramach rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejącej części Kliniki Chorób Oczu w Bydgoszczy przy ul. Modrzewiowej 15 była funkcjonalność obiektu zapewniająca prawidłowe prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Budowa CB-R pozwoliła na kompleksowe badanie pacjentów i pełną diagnostykę medyczną w ramach prac badawczo-rozwojowych, polegających na badaniu nowych leków w zakresie okulistyki przed wprowadzeniem ich na rynek.. Ze względu na wymagania sanitarne i przeciwpożarowe Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz istniejąca Klinika rozpatrywane były kompleksowo. Rozbudowa obiektu była 3-kondygnacyjna z częściowym podpiwniczeniem. 

Inwestycja rozpoczęła się w sierpniu 2020, a zakończyła w czerwcu 2022. W tym okresie Inwestor powierzył naszej firmie pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego.

Parametry techniczne obiektu:

  • powierzchnia użytkowa projektowanej rozbudowy wraz z przebudową części istniejącej: 1.331,66 m2
  • kubatura projektowanej rozbudowy: 7.263,00 m3
  • kubatura budynku istniejącego: 4490,00 m3

___________________________________________________________________

Inwestor: Oftalmika Spółka z o. o. 

Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Modrzewiowa 15

Zakres prac: Inwestor Zastępczy