Głównym zamierzeniem Inwestora firmy OFTALMIKA Sp. z o. o. jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego (CB-R) poprzez rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącej części Kliniki Chorób Oczu w Bydgoszczy przy ul. Modrzewiowej 15. Ze względu na wymagania sanitarne i przeciwpożarowe Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz istniejąca Klinika rozpatrywane są kompleksowo. Celem nadrzędnym inwestycji jest funkcjonalność obiektu zapewniająca prawidłowe prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Budowa CB-R pozwoli na kompleksowe badanie pacjentów i pełną diagnostykę medyczną w ramach prac badawczo-rozwojowych, polegających na badaniu nowych leków w zakresie okulistyki przed wprowadzeniem ich na rynek. Rozbudowa obiektu jest 3 kondygnacyjna z częściowym podpiwniczeniem. 

Rozpoczęcie inwestycji nastąpiło w sierpniu 2020, a planowany termin zakończenia inwesycji przypadnie na wrzesień 2021. Inwestor powierzył naszej firmie pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego.

Parametry techniczne obiektu:

  • powierzchnia użytkowa projektowanej rozbudowy: 1.331,66 m2
  • kubatura projektowanej rozbudowy: 7.263,00 m3

___________________________________________________________________

Inwestor: Oftalmika Spółka z o. o. 

Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Modrzewiowa 15

Zakres prac: Inwestor Zastępczy