Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Białe Błota, w granicach lotniska Bydgoszcz – Szwederowo, w jego południowo – zachodniej części. Teren graniczy bezpośrednio z wewnętrzną samochodową drogą serwisową oraz pośrednio sąsiaduje z płytą postojową samolotów PPS-4. W sąsiedztwie obszaru zadania inwestycyjnego odbywają się regularne operacje ruchu lotniczego. Teren objęty zadaniem był w przeszłości wykorzystywany do postoju i przejazdu samolotów lub pojazdów obsługi lotniska. Obecnie w tym powstała płaszczyzna prób silników lotniczych wraz z drogą dojazdową na potrzeby Wojskowych Zakładów Lotniczy Nr 2 S.A. w Bydgoszczy.

Zadaniem naszej firmy było pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru wszystkich branż.

Paramety techniczne zadania inwestycyjnego:

  • droga dojazdowa do płaszczyzny prób, o nawierzchni z betonu cementowego o długości około 118 m i szerokości 10,50 m
  • płyta płaszczyzny prób silników z betonu cementowego, o wymiarach 63 x 40 m                                                                                                                                                                                                                           

__________________________________________________________________________

Inwestor : Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S. A. w Bydgoszczy

Lokalizacja : Bydgoszcz, Lotnisko Bydgoszcz - Szwederowo

Zakres prac : pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru wszystkich branż