W związku z dynamicznym rozwojem Gminy Nakło nad Notecią została powierzona naszej Firmie nowa inwestycja, przedmiotem której było przeprowadzenie kompleksowej usługi pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego dla prac budowlano–instalacyjnych dotyczących uzbrojenie podziemnego i infrastruktury drogowej terenów inwestycyjnych w Paterku. Projekt dofinansowany został ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania 5.6 „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje”. Prace były prowadzone w kilku etapach.

Na przedmiotowym obszarze powstało kilkanaście działek, a teren został uzbrojony w następującą infrastrukturę:

- budowę sieci drogowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą,

- budowę sieci SN i NN,

- budowę oświetlenia drogowego,

- budowę kolektora wody,

- budowę kolektora kanalizacji sanitarnej,

- budowę kolektora kanalizacji deszczowej,

- budowę instalacji teletechnicznych.

Na etapie realizacji projektu naszym zadaniem było m.in. zarządzanie projektem w imieniu Zamawiającego w ścisłej z nim współpracy oraz wspieranie go we wszystkich czynnościach technicznych, prawnych, administracyjnych i finansowych, a także kontrola prowadzonych robót w zakresie technicznej jakości.

                                                                                                                                                                                                                                                            

Inwestor: Gmina Nakło nad Notecią

Lokalizacja: Paterek powiat nakielski - około 3 km od Nakła nad Notecią, przy drodze wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno - Tuchola)

Powierzchnia: około 24ha

Zakres prac: sprawowanie funkcji Nadzoru Inwestorskiego