Jako Generalny Wykonawca od kwietnia 2012 roku rozpoczęliśmy roboty budowlane związane z rozbudową istniejącego budynku, a także budową nowej części Zakładu Opieki Zdrowotnej. Priorytetową ideą, która przyświecała projektantowi podczas prac nad koncepcją tego obiektu było zastosowanie do jego budowy nowoczesnych systemów technologii i rozwiązań materiałowych o najwyższej jakości i standardzie. Dzięki tej koncepcji wdrażamy w życie projekt, który zapewni pacjentowi nie tylko specjalistyczną opiekę medyczną, wykonywaną przez profesjonalny personel, ale także doskonałe warunki bytowe do rekonwalescencji po przebytym zabiegu.

Czterokondygnacyjny obiekt, którego budowa zakończyła się w marcu 2014 roku zaprojektowany został tak, aby oprócz bloku operacyjnego i oddziałów łóżkowych znajdowały się w nim poradnie lekarskie oraz diagnostyczne wraz z niezbędnym zapleczem technicznym. Wejście główne do budynku, zlokalizowane od strony ulicy BBON prowadzi wprost do Izby Przyjęć. Obiekt został przystosowany dla osób niepełnosprawnych, za sprawą podjazdu przy drzwiach wejścia głównego oraz wind, dzięki którym osoby poruszające się na wózkach będą miały swobodny dostęp do każdego punktu w szpitalu. Nowoczesny obiekt zostanie wyposażony w innowacyjny sprzęt medyczny umożliwiający diagnostykę i leczenie pacjentów bez konieczności nadmiernego ingerowania w organizm badanego.

Szpital został wyposażony w instalację klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, zapewniające ścisłą kontrolę jakości parametrów powietrza (zwłaszcza jego sterylności). Parametry te w przypadku sal operacyjnych, stref sterylnych i niektórych gabinetów zabiegowych podlegają swej kontroli poprzez system nadzoru. Podjazd dla karetek został usytuowany od strony północnej budynku co zapewni dogodny dostęp pojazdów medycznych, zaś jako parking dla pacjentów planowe jest zagospodarowanie działek sąsiednich.

Parametry techniczne budynku:

  • powierzchnia zabudowy 459,60 m2
  • powierzchnia użytkowa 1.624,0 m2
  • kubatura 4.872,0 m3
                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Inwestor : CONSULTRON Sp. J.

Lokalizacja : Szpital Św. Łukasza Bydgoszcz, ul. Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej 10a

Zakres prac : Generalny Realizator Robót