Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy powierzył nam czynności pełnego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Dostawa renozansu magnetycznego z instalacją i z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w celu dostosowania pomieszczeń do użytkowania szpitala."

Projekt pod nazwą "Wzrost dostępności i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez wymianę aparatu renozansu magnetycznego w Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy" współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.  

W ramach umowy z Inwestorem poza czynnościami nadzoru inwestorskiego, przeprowadzaliśmy również kontrolę robót w fazie realizacji poszczególnych przedsięwzięć wchodzących w skład Zadania, a w szczególności: bieżącą kontrolę zgodności i jakości wykonywanych robót, przeprowadzenie i uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów.

                                                                                                                                                                                                                                                          

Inwestor : Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy

Lokalizacja : Bydgoszcz, M. Skłodowskiej - Curie 9

Zakres usług : wielobranżowy nadzór inwestorski