Przedsiębiorstwo Stiegelmeyer Spółka z o. o. to Firma o europejskim poziomie rozwiązań i jakości wykonania mebli i sprzętu, które produkowane w polskich fabrykach zgodnie z niemieckimi standardami jakości, znajdą się w placówkach medycznych na całym świecie. W związku z dynamicznym rozwojem firmy, Zakład Stiegelmeyer w Grubnie 63 gm. Stolno, rozbudował halę produkcyjno-magazynową. Inwestycja polegała ona na rozbudowie i przebudowie hali o kolejną nawę produkcyjno-magazynową wraz z przystosowaniem istniejącej i projektowanej jej części pod kątem nowoczesnej lakierni proszkowej. Rozbudowie i przebudowie uległa też część zewnętrznej infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem drogowym. 

Parametry techniczne całego obiektu:

- powierzchnia zabudowy : 7.955,6 m2

- powierzchnia użytkowa : 9.417,9 m2

- kubatura : 69.850,2 m3

Inwestor powierzył naszej firmie wykonanie prac projektowych hali produkcyjno-magazynowej od strony wschodniej istniejącego Zakładu Stegelmeyer (przy zbiorniku retencyjnym) wraz z przebudową sieci podziemnych sanitarnych i elektroenergetycznych, przebudową zbiornika retencyjnego oraz wykonanie robót drogowych, a także powierzył funkcję Inwestora Zastępczego dla realizowanej inwestycji.                                                                                                                                

Prace rozpoczęły się w czerwcu 2018 roku, natomiast zakończyły w styczniu 2019 roku.

Przy tej Inwestycji sprawowaliśmy również funkcję Inwestora Zastępczego oraz wielobranżowy nadzór inwestorski i zajmowaliśmy się organizacją przetargu.                                                                                                                          ______________________________________________________________________________________________________________

Inwestor : Stiegelmeyer Spółka z o. o.

Lokalizacja : 86-212 Stolno, Grubno 63

Zakres prac: prace projektowe, organizacja przetargów, sprawowanie funkcji Inwestora Zastępczego i nadzoru inwestorskiego