Przedmiotowa inwestycja polegała na rozbudowie i przebudowie istniejących obiektów przemysłowych, zlokalizowanych na terenie Zakładu produkcyjnego firmy Stiegelmeyer Spółka z o. o. W ramach Inwestycji zrealizowano m.in.:

  • prace modernizacyjne, związane z dostosowaniem Hal istniejących do nowych technologii,
  • rozbudowę Zakładu o Halę produkcyjno-magazynową z dokami zewnętrznymi i wiatą magazynową,
  • realizację zakresu PZT na nowej działce Inwestora,
  • modernizację kotłowni gazowej wraz z zewnętrzną siecią instalacji gazowej na terenie Zakładu

W ramach umowy z Inwestorem wykonaliśmy Projekt Budowlany i wielobranżowe Projekty Wykonawcze, dotyczące realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego oraz uzyskaliśmy prawomocne pozwolenie na budowę. Przeprowadzilśmy ponadto postępowanie przetargowe, mające na celu wyłonienie Generalnego Wykonawcy tej Inwestycji.

W fazie realizacyjnej Inwestycji w Etapie III nasza Firma pełniła funkcję Inwestora Zastępczego oraz sprawowała pełen, wielobranżowy nadzór inwestorski.

W ramach zadania wykonano kolejną Halę jednokondygnacyjną, niepodpiwniczoną o konstrukcji stalowej, ramowej, z dachem dwuspadowym. Łączna szerokość projektowanej rozbudowy wynosi około 49 m, a łączna długość około 119 m. Wysokość Hali w konstrukcji attyki wynosi około 9,1 m.

Termin realizacji Kontraktu: wrzesień 2021 - grudzień 2022 roku.

Parametry techniczne budynku Hali:

  • powierzchnia użytkowa 7.340 m2
  • kubatura 49.600 m3

                                                                                                                                                                                                                                                          

Inwestor : Stiegelemeyer Spółka z o. o.

Lokalizacja : Grubno 63, 86-212 Stolno

Zakres prac : prace projektowe wraz z organizacją postępowania przetargowego i sprawowanie funkcji Inwestora Zastępczego wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru inwestorskiego