Od sierpnia 2014 roku podjęliśmy się kolejnego zadania polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego w Szpitalu Św. Łukasza przy ul. BBON 10A w Bydgoszczy na pomieszczenie rezonansu magnetycznego RM wraz z wykonaniem płyty pod agregat wody lodowej.

Zakończenie budowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu i uruchomieniem urządzenia nastąpiło pod koniec października 2014 roku.

Pomieszczenie rezonansu znajduje się na poziomie piwnicy w czterokondygnacyjnym budynku z blokiem operacyjnym, oddziałami łóżkowymi, poradniami lekarskimi oraz diagnostyką medyczną.

Zakres naszej umowy z Inwestorem obejmował:  

- prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w zakresie zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia dla rezonansu,

- roboty wyburzeniowe fragmentu stropu między piwnicą a parterem,

- wykonanie przegłębienia istniejącej posadzki w pomieszczeniu rezonansu,

- wykonanie odtworzenia stropu w zakresie uzupełnienia płytą stropową oraz stalową płytą,

- wykucie otworu transportowego w ścianie zewnętrznej,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod agregat wody lodowej,

- wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji, montaż agregatu wody lodowej,

- rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej,

- po montażu urządzenia rezonansu prace budowlane wykończeniowe,

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

                                                                                                                                                                                                                                                           

Inwestor : "Consultron" Spółka Jawna

Lokalizacja : Bydgoszcz, ul. Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej 10A

Zakres prac : prace projektowe i Generalny Realizator Inwestycji