Projekt obejmował budowe nowego oraz remont i przebudowę istniejącego budynku z 1925 roku. Jest to obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków, objęty ochroną konserwatorską. 

Główną ideą projektu było wkomponowanie budynku w otaczającą zabudowę i lokalizację stanowiącą narożnik u zbiegu ulic Chodkiewicza i Kilińskiego w Bydgoszczy. Celem nadrzędnym było wykorzystanie atrakcyjności miejsca, zachowanie historycznego charakteru zabytkowej kamienicy i połączenie jej z projektowaną rozbudową. Z tego powodu przed przystąpieniem do wykonywania projektu budowlango uzyskano uzgodnienie dotyczące charakteru zabudowyz Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Budynek istniejący został częściowo wyburzony i poddany przebudowie - część ta pozostała jako trzykondygnacyjna. Z kolei rozbudowa budynku jest czterokondygnacyjna z halą garażową w podpiwniczeniu. W budynku w części istniejącej  na parterze zlokalizowano powierzchnie usługowe, natomiast na I i II piętrze po dwa mieszkania. W części nowej, na parterze oraz I i II piętrze, umieszczono powierzchnie usługowe o nieuciążliwym przeznaczeniu.

Prace zakończono w I kwartale 2020 roku.

Nasza firma pełniła rolą Inwestora Zastępczego przy tej inwestycji.

Parametry techniczne obiektu:

  • powierzchnia zabudowy : 514,91 m2
  • powierzchnia użytkowa : 1.859,75 m2
  • kubatura : 8.390,0 m3

___________________________________________________________________

Inwestor: prywatny

Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 51-53

Zakres usług: Inwestor Zastępczy