Menu

Realizacje

Centrum Handlowe DRUKARNIA

Inwestycja polegała na przebudowie placu przed wejściem do centrum handlowego "DRUKARNIA".   Zakres prac obejmował : wymianę nawierzchni placu, przeniesienie fontanny, budowę elementów małej architektury wraz z zagospodaroweniem zieleni, przebudowę zewnętrznej instalacji elektrycznej w zakresie zasilania źródeł światła.    Przebudowa placu miała na celu "odświeżenie" wizerunku miejsca oraz poprawę jego walorów komunikacyjnych poprzez wyraźne i jasne ukierunkowanie ruchu pieszego do głównego w… więcej »