Menu

Realizacje

Budowa budynku produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym i punktem przedszkolnym dla dzieci zatrudnionych pracowników oraz wiatą przyległą do hali produkcyjno-magazynowej przy ul. B.Raczkowskiego w Bydgoszczy

Projektowany budynek został zaprojektowany na wzór istniejącego sąsiedniego budynku. Dwie jednokondygnacyjne hale o wysokości 8,83m i 11,26m składa się z trzech segmentów o rozstawie konstrukcji, do hali produkcyjno- magazynowej przyległe są wiaty o wysokości 8,80m.     Budynek zaplecza socjalno-biurowego składa się z dwóch kondygnacji użytkowych, w konstrukcji tradycyjnej murowanej. W parterze tej części budynku w części centralnej zlokalizowano klatkę schodową dzielącą parter na dwie strefy: dział proj… więcej »

Budowa hala produkcyjno - magazynowej na terenie zakładu produkcyjnego firmy Stiegelmeyer Sp. z o.o.

Stiegelmeyer to firma o europejskim poziomie rozwiązań i jakości wykonania w produkcji mebli i sprzętu do wyposażania placówek służby zdrowia, przychodni, gabinetów lekarski itp. Sukces firmy wynika z bogatej historii, potencjału technologicznego oraz profesjonalizmu. Tym bardziej jest nam niezmiernie miło, iż firma Stiegelmeyer powierzyła nam prace nad zadaniem inwestycyjnym polegającym na wybudowaniu hali magazynowo – produkcyjnej wraz z budynkiem administracyjno-socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą. Hala pows… więcej »

Rezonans Magnetyczny wraz z wykonaniem płyty pod agregat wody lodowej

Od sierpnia 2014 roku podjęliśmy się kolejnego zadania polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego w obiekcie ZOZ przy ul. Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej 10A w Bydgoszczy na pomieszczenie rezonansu magnetycznego wraz z wykonaniem płyty pod agregat wody lodowej. Zakończenie budowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu nastąpiło pod koniec października 2014 roku. Pomieszczenie rezonansu znajduje się na poziomie piwnicy w czterokondygnacyjnym budynku z blokiem operacyjnym, od… więcej »

Szpital wielospecjalistyczny Św. Łukasza

Jako Generalny Wykonawca od kwietnia 2012 r. rozpoczęliśmy roboty budowlane związane z rozbudową istniejącego budynku, a także budową nowej części Zakładu Opieki Zdrowotnej. Priorytetową ideą, która przyświecała projektantowi podczas prac nad koncepcją tego obiektu było zastosowanie do jego budowy nowoczesnych systemów technologii i rozwiązań materiałowych o najwyższej jakości i standardzie. Dzięki tej koncepcji wdrażamy w życie projekt, który zapewni pacjentowi nie tylko specjalistyczną opiekę medyczną, wykonywan… więcej »

KPEC - przebudowa sieci ciepłowniczych w Bydgoszczy

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. w Bydgoszczy powierzyło naszej firmie zadanie polegające na wykonaniu kompleksowej usługi pełnienia Inżyniera Kontraktu dla projektu "Przebudowa sieci ciepłowniczych w Bydgoszczy." Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach działania 9.2 priorytetu IX. Prace modernizacyjne związane z inwestycją były prowadzone w trzech etapach: Etap pierwszy realizowany do końca roku 2013 obejmował przebudowę sieci ciepłownic… więcej »

Budowa budynku produkcyjnego z zapleczem socjalno - biurowym przy ul. B. Raczkowskiego w Bydgoszczy

Airon Investment S.A. to firma, która działa w branży metalowej od 2004r. Wykonuje elementy z precyzyjnie ciętej laserem stali szlachetnej oraz aluminium. Firma Airon w okresie od stycznia do września 2012 roku powierzyła naszej kadrze inspektorów nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn.' Budowa budynku produkcyjnego z zapleczem socjalno - biurowym wraz z instalacjami wewętrznymi na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowego w Bydgoszczy."   W ramach inwestycji powstała hala produkcyjno - magazynowa skł… więcej »

Adaptacja pomieszczenia Pracowni Hemodynamicznej w Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu -

 Na przełomie grudnia 2014 roku a stycznia 2015 roku, Naszym nowym projektem była  adaptacja Pracowni Hemodynamicznej znajdującej się w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu.     Pokój badań znajduje się na parterze w budynku głównym szpitala o powierzchni: 40,05m2 oraz wysokości 2,9m. Adaptacja obejmowała m.in.:     - wymianę posadzki o właściwościach elektrostatycznych, - wykonanie odtworzenia stropu w zakresie uzupełnienia płytą stropową oraz stalową płytą, - … więcej »

Budynek handlowo - usługowy INTERMARCHE w Toruniu

W związku z nową inwestycją polegającą na budowie budynku handlowo - usługowego INTERMARCHE w Toruniu, firma KROKUS SP. z o.o. podpisała z nami umowę na wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach tj. budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej na w/w zadanie. Projektowany pawilon to obiekt handlowo - uslugowy. Kształt budynku tworzyć będą trzy przylegające do siebie bryły w których zlokalizowano m.in. pomieszczenia produkcji wyrobów mięsnych, sklep, zaplecze magazynowe i socjalne dla p… więcej »

Budynek inwentarski w Kawęcinie

Przedmiotem inwestycji była budowa budynku inwentarskiego tj. farmy wolnostanowiskowej wraz z płytą obornikową. Przedmiotowy budynek wzniesiony w konstrukcji stalowej, ramowej pełni funkcję obiektu inwentarskiego dla krów mlecznych. W budynku obory zostały funkcjonalnie wydzielone m.in. hala produkcyjna, pomieszczenia robotów udojowych, zaplecze socjalno-techniczne. Część socjalno-techniczna jednokondygnacyjna i znajduje się od strony południowej obiektu. Natomiast część produkcyjna umożliwia bezściółkowy, wolnost… więcej »

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A.Jurasza w Bydgoszczy

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy powierzył nam czynności pełnego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Dostawa renozansu magnetycznego z instalacją i z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w celu dostosowania pomieszczeń do użytkowania szpitala."   Projekt pod nazwą "Wzrost dostępności i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez wymianę aparatu renozansu magnetycznego w Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy" współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środkó… więcej »