Przedmiotowa inwestycja polegała  na rozbudowie i przebudowie obiektów przemysłowych, zlokalizowanych na terenie Zakładu produkcyjnego firmy Stiegelemeyer Spółka z o. o. W ramach przedmiotowej Inwestycji zaplanowano m.in.:

 • rozbiórkę przybudówki i części budynku magazynowego
 • nadbudowę i przebudowę budynku socjalno-administracyjnego F
 • rozbudowę i przebudowę istniejących Hal produkcyjno-magazynowych o halę G, H, I

W ramach umowy z Inwestorem wykonaliśmy Projekt Budowlany i wielobranżowe Projekty Wykonawcze, dotyczące realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego oraz uzyskaliśmy prawomocne pozwolenie na budowę obiektów.

Realizacja Inwestycji w Etapie II przyczyniła się do powiększenia istniejących obiektów o trzy dodatkowe Hale:

 • G – Hala montażowa,
 • H – Hala magazynowa,
 • I – Lakiernia proszkowa.

W ramach Inwestycji zaprojektowano hale jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone o konstrukcji stalowej, ramowej, z dachem dwuspadowym. Łączna szerokość projektowanej rozbudowy wynosi około 49 m, a łączna długość około 103m. Wysokość hal w konstrukcji wynosi około 7,3 m a wysokość attyki około 9,1 m.

W ramach nadbudowy zaplecza socjalno-administracyjnego zaplanowano nadbudowę o jedną kondygnację, która zrealizowana została w technologii nawiązującej do istniejącego obiektu. Wysokość budynku po nadbudowie wynosi około 10,45 m.

Realizacja przedmiotowej Inwestycji, w wyniku rozbudowy Zakładu o powierzchnie produkcyjno–magazynowe oraz doposażenia go w specjalistyczne urządzenia, maszyny i instalacje, zapewniła optymalne warunki do prowadzenia działalności.

Termin realizacji Kontraktu: czerwiec 2015 - maj 2016 roku.

Parametry techniczne budynku socjalnego F:

 • powierzchnia zabudowy 910,24 m2
 • powierzchnia użytkowa 760,56 m2
 • kubatura 3.091,00 m3

Parametry techniczne budynków G, H, I:

 • powierzchnia zabudowy 4.746,70 m2
 • powierzchnia użytkowa 4.658,31 m2
 • kubatura 42.245,60 m3

                                                                                                                                                                                                                                                          

Inwestor : Stiegelemeyer Spółka z o. o.

Lokalizacja : Grubno 63, 86-212 Stolno

Zakres prac : prace projektowe i sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru inwestorskiego