Menu

Stiegelmeyer Sp. z o. o. - Rozbudowa i przebudowa hali produkcyjno-magazynowej od strony wschodniej

Przedsiębiorstwo Stiegelmeyer Spółka z o. o. to Firma o europejskim poziomie rozwiązań i jakości wykonania mebli i sprzętu, produkowane w polskich fabrykach zgodnie z niemieckimi standardami jakości, znajdą się w placówkach medycznych na całym świecie. 

 

 

W związku z dynamicznym rozwojem firmy, Zakład rozbudowuje halę produkcyjno-magazynową. Polega ona na rozbudowie i przebudowie hali o kolejną nawę produkcyjno-magazynową wraz z przystosowaniem istniejącej i projektowanej jej części pod malarnię proszkową. Rozbudowie i przebudowie ulegnie też część zewnętrznej infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem drogowym. 

 

Parametry techniczne całego obiektu:

- powierzchnia zabudowy - 7 955,6 m2

- powierzchnia użytkowa - 9 417,9 m2

- kubatura - 69 850,2 m3

 

Inwestor powierzył naszej firmie zaprojektowanie hali produkcyjno-magazynowej od strony wschodniej istniejącego Zakładu Stegelmeyer (przy zbiorniku retencyjnym) wraz z przebudową sieci podziemnych sanitarnych i elektroenergetycznych, przebudową zbiornika retencyjnego oraz wykonanie robót drogowych, a także powierzył funckję Inwestora Zastępczego zaprojektowanej inwestycji.

                                                                                                                                                     

Prace rozpoczęły się w czerwcu 2018 roku natomiast zakończyły w styczniu 2019 roku.

                

 Przy tej Inwestycji sprawowaliśmy funkcję Inwestora Zastępczego, wykonywaliśmy prace projektowe oraz zajmowaliśmy się organizacją przetargu.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

_______________________________________________________________________________________________________________

Inwestor : Stiegelmeyer Sp. z o.o.

Lokalizacja : 86-212 Stolno, Grubno 63

Zakres prac: prace projektowe, organizacja przetargów, sprawowanie funkcji Inwestora Zastępczego