Menu

Budowa hal produkcyjno-magazynowych wraz z budynkiem socjalno-biurowym oraz rozbiórka istniejących budynków w zakresie niezbędnym do wykonania rozbudowy Zakładu Agrii Polska Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim

Inwestor Agrii Polska Sp. z o. o. należy do grona liderów w branży produkcji i dystrybucji nowoczesnych nawozów, materiału siewnego, płodów rolnych, pasz oraz środków ochrony roślin. Dynamiczny rozwój na przestrzeni lat sprawił, że marka ta stała się synonimem nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa.


Zakład został rozbudowany o budynek biurowy z zapleczem socjalnym, hale nawozową oraz hale nasienną, magazyn agrochemii. Rozbudowie uległą również infrastruktura techniczna: doki przeładunkowe, rampa, droga pożarowa, plac manewrowy ppoż, parking dla samochodów ciężarowych, waga dla samochodów ciężarowych oraz wjazd dla samochodów osobowych i ciężarowych na terenie Zakładu.

 

Inwestycja rozpoczęła się w lutym 2017 r., została zakończona w marcu 2018 r. W tym okresie, sprawowaliśmy funkcje Inżyniera Kontraktu wraz z wykonywaniem wielobranżowego nadzoru inwestorskiego. Zrealizowaliśmy projekt koncepcyjny, budowlany oraz wykonawczy (wszystkich branż), a także przygotowaliśmy dokumentacje przetargową wraz z przeprowadzeniem postępowań przetargowych na poszczególne etapy prac.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry techniczne obiektu:

  • powierzchnia zabudowy  9 200m2
  • powierzchnia użytkowa  9 534m2
  • kubatura  86 000m3
                                                                                                                                                                                                                                                         

Inwestor : Agrii Polska Sp. z o.o.

Lokalizacja : Aleksandrów Kujawski, ul. Przemysłowa 2

Zakres prac :  Prace projektowe, procedura przetargowa dot. wyboru poszczególnych Wykonawców Robót, sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z wykonywaniem wielobranżowego nadzoru inwestorskiego