Menu

Nadbudowa i przebudowa budynku "F" socjalno - administracyjnego oraz Rozbudowa i przebudowa hal produkcyjno - magazynowych o hale G,H,I dla Zakładu Stiegelmeyer Sp.z o.o.

Przedmiotowa inwestycja polegała  na rozbudowie i przebudowie obiektów zlokalizowanych na terenie Zakładu produkcyjnego firmy Stiegelemeyer Sp. z o.o. W ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano:

- rozbiórkę przybudówki i części budynku magazynowego

- nadbudowę i przebudowę budynku socjalno-administracyjnego "F"

- rozbudowę i przebudowę hal produkcyjno-magazynowych o halę G,H,I

W ramach umowy z Zamawiającym wykonaliśmy Projekt Budowlany i Projekty Wykonawcze dotyczące realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego oraz uzyskaliśmy prawomocne pozwolenie na budowę obiektów.

 

Realizacja inwestycji przyczyniła się do powiększenia istniejących obiektów o trzy dodatkowe hale:

- „G” – hala montażowa

- „H” – hala magazynowa

- „I” – malarnia

które zostały powiązane komunikacyjnie z istniejącymi halami, za pomocą drzwi i wrót zaprojektowanych w planowanej ścianie oddzielenia przeciwpożarowego.

 

Zaprojektowano hale jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone o konstrukcji stalowej, ramowej, z dachem dwuspadowym. Łączna szerokość projektowanej rozbudowy wynosić będzie około 49m, a łączna długość około 103m. Wysokość hal w konstrukcji wynosić będzie około 7,3m a wysokość attyki około 9,1m.

 W ramach nadbudowy zaplecza socjalno-administracyjnego zaplanowano nadbudowę o jedną kondygnację, która zrealizowana zostanie w technologii nawiązującej do istniejącego obiektu. Wysokość budynku po nadbudowie wynosić będzie około 10,45m.

 

Realizacja przedmiotowej inwestycji, w wyniku rozbudowy zakładu o powierzchnie produkcyjno – magazynowe oraz doposażenia go w specjalistyczne urządzenia, maszyny i instalacje, zapewniła optymalne warunki do prowadzenia działalności.

 

Termin realizacji kontraktu: czerwiec 2015 roku - maj 2016r.

 

 

Parametry techniczne budynku socjalnego „F”:

  • powierzchnia zabudowy 910,24m2
  • powierzchnia użytkowa 760,56m2
  • kubatura 3 091,00m3

Parametry techniczne budynku „G”, „H”, „I”:

  • powierzchnia zabudowy 4 746,70m2
  • powierzchnia użytkowa 4 658,31m2
  • kubatura 42 245,60m3

                                                                                                                                                                                                                                                          


Inwestor : Stiegelemeyer Sp. z o.o.

Lokalizacja : Grubno 63, 86-212 Stolno

Zakres prac : sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru inwestorskiego