Inwestycja polegała na przebudowie placu przed wejściem do centrum handlowego "DRUKARNIA".

Zakres prac obejmował : wymianę nawierzchni placu, przeniesienie fontanny, budowę elementów małej architektury wraz z zagospodaroweniem zieleni, przebudowę zewnętrznej instalacji elektrycznej w zakresie zasilania źródeł światła. 

Przebudowa placu miała na celu "odświeżenie" wizerunku miejsca oraz poprawę jego walorów komunikacyjnych poprzez wyraźne i jasne ukierunkowanie ruchu pieszego do głównego wejścia do C.H. Drukarnia za pomocą "pasów naprowadzających" wykonanych z kontrastującego kolorem materiału.

Obecnie Plac Centralny - taką nazwę plac otrzymał podczas imprezy Nocy Świętojańskiej w 2010 roku, pełni funkcję ogólnodostepnego skweru z ruchem pieszym. Okazjonalnie na placu odbywają się imprezy okolicznościowe.

                                                                                                                                                                                                                                                           

Inwestor : OPUS2 Investment Spółka z o. o.

Lokalizacja : Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 1

Zakres prac : przebudowa placu przed Centrum Handlowym DRUKARNIA