Przedmiotem inwestycji była budowa nowoczesnego hangaru obsługi samolotów cywilnych zespolonego z budynkiem biurowo-socjalnym i budowa płyty przedhangarowej na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A.

Obiekt przeznaczony będzie do bieżącej obsługi samolotów cywilnych: przeglądy, konserwacje, remonty, udoskonalenia itp. Inwestycja ta ma na celu usprawnienie funkcjonowania zakładu poprzez zwiększenie zakresu usług.

Oba budynki są zblokowane symetrycznie w jeden obiekt. 

 

 

Parametry techniczne obiektu:

Długość hangaru: 56,09 m

Szerokość hangaru: 50,74 m

Wysokość (okap/kalenica): 18,19/20,72 m 

Powierzchnia zabudowy hangaru: 2.846,01 m2

Powierzchnia użytkowa hangaru: 2.747,20 m2

Kubatura hangaru: 55.383 m3

 

Długość budynku biurowo-socjalnego: 50,15 m

Szerokość budynku biurowo-socjalnego: 9,38 m

Wysokość attyki: 11,6 m

Powierzchnia zabudowy budynku biurowo-socjalnego: 470,41 m2

Powierzchnia użytkowa budynku biurowo-socjalnego: 1.172,13 m2

Kubatura budynku biurowo-socjalnego: 5.457 m3

________________________________________________

Inwestor: Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S. A. w Bydgoszczy

Lokalizacja: Bydgoszcz ul. Szubińska 107

Zakres usług: nadzór inwestorski i zarządzanie budową