Inwestor AGRII Polska Sp. z o. o. należy do grona liderów w branży produkcji i dystrybucji nowoczesnych nawozów, materiału siewnego, płodów rolnych, pasz oraz środków ochrony roślin. Dynamiczny rozwój na przestrzeni lat sprawił, że marka ta stała się synonimem nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa.

Zakład został rozbudowany o budynek biurowy z zapleczem socjalnym, halę nawozową oraz halę nasienną i magazyn agrochemii. Rozbudowie uległa również infrastruktura techniczna: doki przeładunkowe, rampa, droga pożarowa, plac manewrowy ppoż., parking dla samochodów ciężarowych, waga dla samochodów ciężarowych oraz wjazd dla samochodów osobowych i ciężarowych na terenie Zakładu.

Inwestycja rozpoczęła się w lutym 2017 roku, a została zakończona w marcu 2018 roku. W tym okresie, sprawowaliśmy funkcję Inżyniera Kontraktu wraz ze sprawowaniem wielobranżowego nadzoru inwestorskiego. Zrealizowaliśmy także Projekt koncepcyjny, Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wielobranżowe Projekty wykonawcze, a także przygotowaliśmy dokumentację przetargową wraz z przeprowadzeniem postępowań przetargowych na poszczególne etapy prac.

Parametry techniczne obiektu:

  • powierzchnia zabudowy:  9.200 m2
  • powierzchnia użytkowa:  9.534 m2
  • kubatura:  86.000 m3
                                                                                                                                                                                                                                                         
 

Inwestor : AGRII Polska Sp. z o.o.

Lokalizacja : Aleksandrów Kujawski, ul. Przemysłowa 2

Zakres prac :  Prace projektowe, pełna procedura przetargowa, sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z wykonywaniem wielobranżowego nadzoru inwestorskiego