Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S. A. z siedzibą w Bydgoszczy powierzyły naszej Firmie funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nadzorowi inwestorskiemu podlegały roboty na budowie drogi holowania, łączącej istniejącą drogę holowania DK Foxtrot 1 z nową płytą przedhangarową, a także wykonanie ogrodzenia wraz z nową bramą wjazdową dla samolotów z terenu lotniska oraz przebudowa sieci wodociągowej.

Wykonana droga holowania umożliwia holowanie największego obsługiwanego przez Inwestora samolotu tj. Boeninga B 767-300ER.

Parametry techniczne zrealizowanej Inwestycji:

  • Łączna powierzchnia wykonanych nawierzchni utwardzonych – 13.750,5 m2
  • Brama przesuwana dwuskrzydłowa (2 bramy o szerokości światła wjazdu So=30 m i wysokości Ho=2,6 m)
  • Ogrodzenie systemowe panelowe

 

                                                                                                                                                                                                                                               

Inwestor: Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S. A. w Bydgoszczy

Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Szubińska 107

Zakres prac: sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego