Zrealizowany budynek został zaprojektowany na wzór istniejącego sąsiedniego budynku - wykonanego w Etapie I przedsięwziecia inwestycyjnego. Kompleks skłąda się z dwóch jednokondygnacyjnych hal o wysokości 8,83 m i 11,26 m.  Do Hal przyległe są wiaty o wysokości 8,80 m. Budynek zaplecza socjalno-biurowego składa się z dwóch kondygnacji użytkowych, w konstrukcji tradycyjnej murowanej. W parterze tej części budynku w części centralnej zlokalizowano klatkę schodową dzielącą parter na dwie strefy: dział projektowy z biurem i miejscem spotkań oraz zaplecze socjalne z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, szatniami, jadalnią i palarnią. Na drugiej kondygnacji zlokalizowano pomieszczenia biurowe z zapleczem sanitarnym.

 

Parametry techniczne Inwestycji:

Hala produkcyjno- magazynowa:

  • długość: 96,97 m, szerokość:  57,28 m
  • maksymalna wysokość:  8,83 m
  • powierzchnia zabudowy:   5.103,80 m2
  • powierzchnia użytkowa:   4.985,50 m2
  • kubatura:  42.875,30 m3

Część socjalno-administracyjna A:

  • długość: 20,57 m, szerokość: 18,46 m
  • maksymalna wysokość:  8,30 m
  • powierzchnia zabudowy:  378,50 m2
  • powierzchnia użytkowa:   628,00 m2
  • kubatura:  2.072,40 m3

Wiata 1 przy Hali:

  • długość: 64,93 m, szerokość: 12,72 m
  • maksymalna wysokość:  8,82 m
  • powierzchnia zabudowy:  733,50 m2

Wiata 2 przy Hali:

  • długość: 38,00 m szerokość: 21,69 m
  • maksymalna wysokość:  8,80 m
  • powierzchnia zabudowy:  430,30 m2

Hala produkcyjna:

  • długość: 60,86 m, szerokość: 67,40 m
  • maksymalna wysokość:  11,28 m
  • powierzchnia zabudowy:  3.666,00 m2
  • powierzchnia użytkowa:   3.591,10 m2
  • kubatura:  36.629,22 m3

Część socjalno-administracyjna B:

  • długość: 59,88 m, szerokość: 9,15 m
  • maksymalna wysokość:  8,42 m
  • powierzchnia zabudowy:  547,90 m2
  • powierzchnia użytkowa:   976,60 m2
  • kubatura:  2.929,80 m3

                                                                                                                                                                                                                                                          

Inwestor : Airon Investment S.A.

Lokalizacja : Bydgoszcz, ul. B. Raczkowskiego 8

Zakres prac : pełnienie funkcji Koordynatora Robót przedmiotowej inwestycji zapewniając jednocześnie wielobranżowy Nadzór Inwestorski