Na przełomie grudnia 2014 roku a stycznia 2015 roku, naszym nowym projektem była  adaptacja Pracowni Hemodynamicznej, znajdującej się w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu, która obejmowała:

- przystosowanie istniejącej pracowni do nowych standardów,

- wymianę posadzki o właściwościach elektrostatycznych,

- wykonanie odtworzenia stropu w zakresie uzupełnienia płytą stropową oraz stalową płytą,

- wymiana opraw oświetlenia medycznego w sali zabiegowej,

- wymiana płyty betonowej pod aparat rtg,

- dostawa i montaż drzwi przesuwnych medycznych oraz wymiana drzwi wewnętrznych z ochroną radiologiczną,

- po montażu urządzenia aparatu rtg z ramieniem C do radiologii zabiegowej prace budowlane wykończeniowe.

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Inwestor : Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika

Lokalizacja : Toruń, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń

Zakres prac : Generalny Wykonawca Robót